ShareNode har drivit professionella chefsnätverk i fem år riktat till olika chefsgrupper inom ekonomi, lön och HR. Efter en längre tid av ofrivillig isolering är behovet av att dela erfarenheter, hämta inspiration och kunskap från andra större än någonsin.

Sharing is Caring

På ShareNode tror vi starkt på värdet av att dela med sig av kunskap och lärdomar. Vi tror på det så starkt att Share är ett av våra värdeord. Våra nätverk handlar mycket om att dela med sig av sina erfarenheter.

Behovet av att nätverka är större än någonsin

Den pågående digitaliseringen kommer att ha en stor påverkan på de flesta affärsstödsfunktioner. Nya tekniker och lösningar utvecklas och implementeras i snabb takt vilket innebär att både lösningarna och best practice växer fram successivt. Software Robotics är en stor trend just nu där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser och behovet av kompetens. Förändringstakten är hög och det kan vara svårt att hänga med och sätta sig in i möjligheterna. Att investera tid i att dela erfarenheter med andra i liknande roll är ett effektivt sätt hänga med i den utveckling som sker.

När du har minst tid behöver du det mest

Att vara chef för inom en affärstödsfunktion kan vara utmanande. Ofta är det stort fokus på ständiga förbättringar, krav på effektivitet och service, många kontaktytor och en heterogen arbetsgrupp med skiftande kompetens och engagemang. Förändringstrycket är ofta högt samtidigt som de dagliga ska hanteras utan påverkan. Inom nätverket möjliggör vi erfarenhetsutbyte och lärande med andra ledare som har liknande utmaningar. Genom att ta en paus från vardagen, träffa kompetenta kollegor och lyssna på inspirationsföredrag så får du igenkänning och samtidigt nya insikter och infallsvinklar.

”Så givande, redan första träffen!”
Vi ställde ett antal frågor till några deltagare i gruppchefsnätverket om vad de tycker om nätverkandet och vad det har gett dem i vardagen. Läs vad NCC, Länsförsäkringar, Riksbyggen, Scandic Hotel, Stockholmsstad och Lantmännen tycker.

Varför valde du att delta i ShareNodes nätverk?

”Jag fick en förfrågan från min chef och nappade direkt på idén att medverka i ett nätverk. Ämnena på träffarna lät intressanta och passade in i min verksamhet”, Jenny Vonelious, Stockholmsstad
”Min tidigare chef hade hört mycket bra om ShareNodes nätverksgrupper och tyckte att jag skulle anmäla mig”, Anu Sjödén, Riksbyggen

Majoriteten av de tillfrågade säger att de fått tips och blivit rekommenderade både av kollegor och chefer som själva har deltagit och har positiva erfarenheter. Det är formatet och upplägget som känns lyfts fram. Lagom stora grupper av deltagare med liknande tjänst, snarlika utmaningar och där man kan diskutera sina frågeställningar öppet.

Har du fått praktisk användning av något vi gått igenom på någon av träffarna?

”Det är så mycket man får med sig och vill använda praktiskt, men man får sålla och har använt ett par stycken”, Caroline Sjögren, Scandic Hotel
”Vi står inför ungefär samma utmaningar vilket kändes skönt att höra, att man inte är ensam”, Lotta Hanstad, NCC
”Ja, det har jag. Både från inspirationsföreläsare men också från de andra deltagarna”, Jenny Vonelious, Stockholmsstad

Deltagarna säger att de får praktisk användning av det som tas upp på träffarna, både operativt men också på ett strategiskt plan. Det är också flera som lyfter fram värdet av att kunna hänvisa till hur andra gör i diskussioner i den egna organisationen.

Vad tycker du är det mest värdefulla med nätverket?

”Kontakten med övriga nätverksdeltagare, genomgång av intressanta ämnen som hör hemma i tiden. Möjlighet att få influenser utanför den egna organisationen”, Gunnar Persson, Lantmännen
”Deltagarna och deras input på våra möten, att få dela varandra erfarenheter”, Anu Sjödén, Riksbyggen

Det stora värdet är just nätverkandet. Möjligheten dela erfarenhet, tillsammans reflektera över relevanta ämnen, få andras ögon på sina utmaningar och att skapa kontakter är det som lyfts fram mest.

Om du deltagit i andra nätverk än ShareNodes, vad i så fall skiljer sig nätverket åt från andra?

”Deltagit i chefnätverket Close tidigare. Skillnaden tycker jag är just att ShareNode inriktar sig på specifika grupperingar. Vilket ger mer intressanta diskussioner,” Inga Hultman Stein, Länsförsäkringar
”Nätverket på ShareNodes inriktar sig mer på den specifika yrkesrollen”, Gunnar Persson, Lantmännen

Ett stort tack vill vi rikta till Lotta Hanstad, NCC, Inga Hultman Stein, Länsförsäkringar, Gunnar Persson, Lantmännen, Anu Sjödén, Riksbyggen, Caroline Sjögren, Scandic Hotel och Jenny Vonelious, Stockholmsstad för medverkan i denna enkät.

Läs mer om våra nätverk >>

sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn

Kostnadsfri guide

Vill du veta mer om RPA och digitala medarbetare? Ladda ner vår guide: Rekrytering av digitala medarbetare


    Senaste inläggen

    Visa alla

    Close-up