FRAMGÅNGSRIKT SAMARBETE

Hur skapar vi förutsättningar för både prestation och välmående när vi arbetar tillsammans?

Denna inspirerande föreläsning ger dig kunskap och konkreta tips på hur ni kan utveckla samarbetet i organisationen. Hur ni bygger en grund för psykologisk trygghet och hittar former för reflektion, återkoppling och kompetensdelning.

Läs mer

ATT HANTERA FÖRÄNDRING

Hur skapar vi förståelse för den mänskliga sidan av förändring och hur ser vårt eget ansvar ut?

Den här föreläsningen fokuserar på att ge insikt och kunskap till både ledare och medarbetare i förändring. Vi tittar närmare på varför det är så vanligt att känna motstånd och hur viktigt det är att hitta acceptans för det nya.

Läs mer

ATT LYCKAS MED FEEDBACK

Varför kan det vara så svårt med återkoppling i vardagen? Ska vi titta bakåt eller framåt?

Denna tänkvärda föreläsning ger dig nya perspektiv på temat feedback & feedforward. Vi fyller på med kunskap och konkreta tips för att komma i gång att efterfråga och ge varandra av konstruktiv återkoppling på alla nivåer i organisationen.

Läs mer

ATT KOMMA VIDARE MED AUTOMATION

Hur kommer man vidare med att automatisera sina administrativa processer?

Denna föreläsning ger insikter om möjligheterna och förståelse för utmaningar i det nödvändiga arbetet med att (i högre grad) automatisera organisationens administrativa arbetsuppgifter. Hur ni kan komma vidare med planerade eller pågående initiativ att nyttja RPA eller andra tekniker i er verksamhetsutveckling.

Läs mer