Så rekryterar du rätt kandidat i rätt tid

För att landa en hållbar rekryteringslösning behövs ett bra förarbete, en vision och tid. I snitt tar hela rekryteringsprocessen, det vill säga från behov till att personen är på plats, mellan 6-8 månader. Efter så lång tid vill det till att personen som tillträder tjänsten är rätt för bägge parter. Vi har listat några viktiga steg i processen för att säkerställa att tiden används på ett effektivt sätt.

1. Vad har ni för behov,  lyft blicken – hur ser er vision ut?

Ägna redan nu tid till att se vilket behov den nyrekryterade ska fylla idag och i framtiden för organisationen. Förändring inom den administrativa sektorn går rekordfort. Se till att din nya medarbetare har rätt erfarenheter och rätt kompetenser för att lyckas i rollen. Gör inte en ersättningsrekrytering utan våga tänka framtid.

2. Vad behöver gruppen för att lyckas, hur ser teamet på denna roll?

Ta tillfället i akt att göra en kompetensinventering, kanske finns det arbetsuppgifter som kan effektiveras alternativt arbetsrotera. Vilka personliga egenskaper söker ni för att åstadkomma en bra gruppdynamik? Hur ser successionsordningen ut i gruppen och i organisationen? Tänk lite större och ha blicken fäst i framtiden även här.

3. Skapa en kravspecifikation med tydliga skall-krav och nice-to-have.

Det krävs insikt och mod från er för att inte sätta upp en kravlista som ingen kan uppfylla. Vissa saker kan gå att lära medan andra kunskaper är helt avgörande för rollen. Var uppriktiga mot er själva.

4. Tänk ”attrahera kandidat” när du skapar annonsen.

Detta är er chans att redan i den inledande fasen skapa den bild av er organisation så som ni vill uppfattas. Lika mycket som ni söker en vass kandidat så söker kandidaten en drömarbetsgivare. Ta med ert erbjudande och vad som är unikt med er som arbetsgivare. Men var ärlig, att bygga luftslott i detta läge skapar ingen hållbar rekrytering.

5. Intervjudags

Äntligen framme vid mötet med de kandidater som ni sållat ut genom gallringsprocessen. Ta gärna med ett wildcard här för att vidga era vyer, inte sällan har ett wildcard varit den som i slutändan överträffat alla förväntningar. Förbered dig väl inför intervjuerna. Vilka frågor vill ni ha svar på och hur vill ni presentera er? Vi rekommenderar inte att skriva manus. Låt samtalet flöda och se till att du fått svar på samma frågor från kandidaterna och att kandidaterna fått möjlighet att lära känna samma organisation. Glöm inte att berätta om rekryteringsprocessen och eventuella tester. Håll tempo i detta steg och håll era kandidater varma.

6. Slutvalet

Efter intervjuer står ni förmodligen med två slutkandidater inför referenstagning. Fundera över om det räcker med referenstagning eller om det även behövs en fördjupad bakgrundskontroll. Vid referenstagning var noga med att enbart kontakta de angivna referenserna från de kandidater som är av intresse. Undersök hur de känner varandra och lyssna in vad som sägs samt vad kandidaten själv har berättat om rollen för sin referens. Har kandidaten förstått rollen? Även här är du representant för företaget, agera professionellt. Referensen kanske är en framtida kund eller kollega?

7. Time to tie the knot!

Nu har ni landat en drömkandidat som kommer att bidra på er resa in i framtiden. Har ni varit transparanta och ärliga med varandra är detta ment to be och ingen pausfågel. Nu inväntar ni uppsägningstiden som kan vara lång innan ni får välkomna er nya medarbetare. Men släpp inte taget, detta är ett bra tillfälle att visa att ni ser fram mot att personen tillträder så håll den uppdaterad, kanske kan komma på en konferens om det ligger i tiden. Förbered inför onboarding för er nya medarbetare.

sharenode

Vi på ShareNode hjälper dig gärna med hela eller delar av din rekryteringsprocess. Vi har bred kompetens inom stödfunktioner och ett upparbetat nätverk med vassa kandidater inom ekonomi, lön och HR,. Därför kan vi matcha såväl utifrån kompetens men också utifrån personliga egenskaper.

Vi träffar dig gärna för att vara redo när behovet uppstår. Kontakta >>


Följ oss gärna på LinkedIn för senaste nytt


Vad gör du om en nyckelperson lämnar?

Vad gör du om en av dina nyckelpersoner plötsligt väljer att säga upp sig eller går på en tjänstledighet mitt under pågående förändringsresa? Vi har listat tre tips som gör att du kan ta det med ro.

1. Se till att ha en uppdaterad kompetensförsörjningsplan

Vissa saker ska bara fungera. Därför behöver du som ledare har en genomarbetad kompetensförsörjningsplan eller så kallad people plan. Ofta lägger vi stort fokus på att utforma affärsplaner, lika stor vikt bör läggas på kompetensförsörjningsplanen, det vill säga planen för att säkerställa hur vi har rätt kompetens på plats för att genomföra affärsplanen. Att en medarbetare tar tjänstledigt, pensioneras eller går vidare till nya utmaningar är en helt naturlig del av arbetslivet. Ändå verkar man yrvaket bli tagen på sängen.

Avsett tid för att definiera er plan så att ni har koll på vilka du har på tillväxt och hur de kan förädlas för att möta förändrade behov i framtiden. Med en uppdaterad plan vet du snabbt vad du behöver ta in för kompetens när en av dina nyckelpersoner plötsligt väljer att lämna sin roll.

2. Ha en samarbetspartner som står redo när du behöver hjälp

En uppsägning kommer ofta plötsligt och interimstillsättningen behöver många gånger lösas snabbt.. Det är därför en god idé att se till att ha upparbetade relationer med interimsförmedlaren.”It takes two to tango” – en riktigt lyckad matchning av kund och kandidat bygger ofta på att interimsförmedlaren har en god förståelse för kundens verksamhet och situation. Var proaktiv och ta dig tid att träffa och lära känna en samarbetspart som passar din verksamhet så slipper du lägga onödig tid på möten när det är skarpt läge.

Välj samarbetspartners som har god förståelse för din typ av verksamhet och som har ett brett nätverk av den typ av kompetens du behöver.

3. Våga tänka nytt!

Att en medarbetare lämnar kan kännas tungt men det kan också vara ett guldläge för dig att ta din organisation till nästa nivå. Vakansen kan skapa en möjlighet att ta in en erfaren konsult som både kan säkra den dagliga verksamheten men också bidra till att utveckla funktionen. Här kan det vara bra att samarbeta med interims- och konsultförmedlare som kan erbjuda rådgivning och lämpliga konsulter för er förändringsresa.

En bra interimsförmedlare utmanar er att tänka nytt. Är det verkligen samma kompetens och egenskaper ni behöver hos den nya medarbetaren? Inom administrativa yrken ökar automatiseringen och robotisering i snabb takt, därför det kan vara klokt att fundera ett extra varv på vilka kompetenser och färdigheter morgondagens medarbetare kan komma att behöva.

sharenode

Vi på ShareNode hjälper dig gärna när du har behov att anlita en erfaren konsult. Vi har bred kompetens inom stödfunktioner och ett upparbetat nätverk med vassa konsulter inom ekonomi, lön och HR. Vi har nära och personliga relationer med våra konsulter och kan därför matcha såväl utifrån kompetens men också utifrån personliga egenskaper.

Vi träffar dig gärna för att vara redo när behovet uppstår. Kontakta >>


Följ oss gärna på LinkedIn för senaste nytt