ShareNode har fått utmärkelsen Gasell 2023!

För oss på ShareNode startade hösten lite extra glädjefyllt när vi blev tilldelade Gasell 2023. En utmärkelse vi alla är otroligt stolta över! Detta innebär att vi tillhör ett av de få snabbast växande företagen i Sverige som nått upp till de högt ställda kriterier som krävs för att bli ett Gasellföretag. Med Share, Dare och Care som våra ledord och fantastiska medarbetare har vi idag flera av Sveriges största och finaste företag på vår kundlista.

Den här utmärkelsen hade inte varit möjlig utan alla de fina och värdefulla samarbeten med både kollegor, kunder och konsulter som vi haft genom åren. Vi känner oss extra stolta och vill rikta ett stort tack till alla som trott på ShareNode och som vi samarbetat med på olika sätt genom åren 💚
Nu ser vi fram emot fortsatt tillväxt och utveckling!

Läs mer om Di Gasell>>

sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn

Vilka beteenden är mest framgångsrika för dig på arbetsplatsen?

Idag ställs det höga krav på att vi tar ett stort ansvar för vår egen professionella utveckling. Vi behöver snabbt kunna sätta oss in i nya kompetensområden, bidra till effektiva samarbeten i olika former och förstå oss på både kultur och strukturer på våra arbetsplatser. Det finns såklart en mängd förmågor och konkreta beteenden som vi har nytta av – men går det att säga vilka beteenden som är viktigast?

Eftersom vi är olika som personer med olika förutsättningar och verkar på olika arbetsplatser finns det såklart inget facit. När vi arbetar med medarbetarskap (Stefan Söderfjäll) trattar vi ofta ner det till tre framgångsrika beteenden. Pålitlighet, adaptivitet och proaktivitet. Om vi omsätter de här beteendena i vår vardag i relation till våra arbetsuppgifter, våra kollegor och till organisationen kommer vi sannolikt att prestera och utvecklas över förväntan. Men vad innebär det?

Att agera pålitligt är oftast en självklarhet när vi väljer att kliva in en anställning eller i ett uppdrag. Vi genomför våra arbetsuppgifter enligt ställda förväntningar, vi håller oss till överenskomna spelregler i gruppen och vi följer regler och policys i verksamheten.

Att agera adaptivt, att anpassa oss till förändrade omständigheter, har blivit ett måste på en arbetsmarknad som präglas av en allt högre förändringstakt och en ny typ av komplexitet. I praktiken innebär det att vi kontinuerligt uppdaterar vår kunskap, att vi avlastar och stöttar varandra vid behov och att vi respekterar strategiska beslut, även om vi inte håller med alla gånger.

Att agera proaktivt, att initiera och åstadkomma förändring har också blivit viktigare för att vara med och bidra till organisationens möjligheter att möta nya utmaningar. För många av oss är det också kopplat till en hög grad av motivation att få arbeta fram förslag på nya arbetsmetoder och att aktivt kompetensdela över avdelningsgränserna. Om vi lägger till att agera proaktivt i relation till våra kolleger kan det vara att själv efterfråga feedback i syfte att vässa våga förmågor och samtidigt bidra till goda relationer.

Hur ser det ut för dig? Vilka beteenden tycker du är viktigast för din egen utveckling och för att du ska kunna bidra till både prestation och ett gott samarbete? Ta dig tid att reflektera över hur din situation ser ut. Vilka av dessa beteenden använder du dig mest av? Varför? Är det något som du vill göra mer av? Finns det något som du vill att ni lyfter och pratar om i arbetsgruppen? Problemet brukar inte vara att fundera över frågorna utan att avsätta tid för att besvara dem i en redan fullspäckad kalender. Så utmaningen blir att lägga in en första reflektionspaus. Varför inte klockan 14.00 – 14.15 på måndag?

sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn

Boomerangande ShareNodare!

Vi är måna om att dela med oss av vår kunskap och uppmanar alla våra konsulter att göra detsamma. Eftersom vi är nyfikna på konsulternas syn på oss har vi ställt tre snabba frågor till Ulrika, som både är ute i uppdrag åt ShareNode, medverkar i våra nätverk samt varit beställande kund av ShareNodes tjänster. Hon kallar sig en ”Boomerangande ShareNodare”.

Vilken är din relation till ShareNode?
”Jag är nog den person som haft flest olika roller hos ShareNode. Idag är jag interim HR-manager via ShareNode samtidigt som jag är med och driver ShareNodes nätverk för Lönechefer och HR-operationschefer. Tidigare har jag varit anställd på både heltid och deltid. Jag var bland annat med i uppbyggnaden av rekryteringsverksamheten. Vi myntade begreppet boomerangande, just eftersom jag dras till gänget på ShareNode och gillar att komma tillbaka!”

Hur upplever du vårt samarbete och finns det något som du tycker utmärker oss gentemot andra i branschen?
”Själva flexibiliteten är ju ShareNodes signum, att hitta snabba lösningar som gynnar både mig som konsult och kunden. Det tycker jag är unikt, och det sticker ut. Många andra konsultföretag är inte lika flexibla och kan inte erbjuda olika typer av samarbeten. Här kan du vara anställd internt, anställd konsult, interim konsult med eget företag, underkonsult för enstaka utvecklingsinsatser med både kortare och längre uppdrag samt att du kan vara utbildnings- och workshopledare i ShareNode Academy om du besitter den kompetensen.”

Har du något tips att dela med dig av, till någon som står i startgroparna inför ett karriärbyte?
”Våga prova olika roller, speciellt om du är i början av din karriär eller om du känner att du kört fast i karriären. Vi människor skiljer oss ju åt, då vi har olika karriärstilar och passar bra för olika upplägg, anställningsformer och arbetsgivare. Vissa vill vara specialister, andra vill klättra i organisationen som ledare, några vill utvecklas i sidled och därigenom bygga vidare på sin kompetens, andra vill byta till något helt nytt. Arbetsmarknaden har verkligen utvecklats det senaste decenniet och blivit mer diversifierat och anpassat för att människor är olika samt har olika behov – våga använd det till din egen fördel!”

Vad är det bästa med interimsuppdrag?
”Det passar mig personligen att komma in i en verksamhet och lösa ett problem. Kunden har ett tydligt behov och mitt uppdrag blir att snabbt sätta mig in i det, hjälpa till och leverera. Just i mitt nuvarande uppdrag hos kund handlar det om att fylla en lucka under tiden ett nytt HR-system ska implementeras. Jag har alltid känt mig inkluderad i verksamheten, precis som de anställda, och jag känner mig som en i gänget. Eftersom jag kommer in i en ny verksamhet är det mycket nytt som ska in på kort tid, och även om det i början är mycket att sätta sig in i, så trivs jag med den typen av arbete där jag hela tiden utvecklas. Att vara interimskonsult passar mig på många sätt då det gör att jag i viss mån kan välja arbetsuppgifter, bransch och arbetstider. Det är verkligen något jag rekommenderar fler att prova!”

sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn