Interimskonsult – lika svårt att starta som att sluta?

Vi är måna om att dela med oss av vår kompetens och uppmanar alla våra konsulter att göra detsamma. Eftersom vi löpande stöttar och jobbar nära våra konsulter under hela uppdragsperioden har vi här samlat några goda råd till dig som är nyfiken på vad interimsrollen innebär både när du startar och när du slutar.

Att tillsätta en interimskonsult behöver ofta gå så fort som möjligt och för oss är det viktigt att processen är kvalitetssäkrad ur både kund- och kandidatperspektiv. På så vis når vi en säker matchning och spar tid för alla. Allt vi gör är med stort engagemang, professionalism och med integritet. Så vad är viktigt att tänka på i allt från start till slut?

Planera en tydlig introduktion

Även för en erfaren konsult kan det vara en utmaning att starta ett nytt interimsuppdrag. Hur gör du för att snabbt lära känna företaget, ditt team och bygga relationer med viktiga nyckelpersoner? För att skapa förutsättningar för att lyckas i uppdraget, ställ krav så att förväntningarna blir tydliga. Är det att skapa stabilitet och säkra leveranser eller är det att driva förändring? Hjälp kunden att sätta rimliga och realistiska förväntningar på vad som ska uppnås givet förutsättningarna. Är förväntningarna tydliga under uppdragstiden så blir det såklart lättare att vägleda teamet ifall du har en chefsroll. Det du själv kan göra är att boka in möte med uppdragsgivaren för att i detalj gå igenom behovet. Fokus är ofta på det som är viktigast här och nu.

Vi ser alltid till att du får en tydlig uppdragsbeskrivning inför starten, och håller löpande kontakt under hela uppdraget.

Vilka uppdrag kan du som Interim ha?

Vårt primära fokus är uppdrag inom ekonomi/inköp/HR och Lön. I alla våra projekt samarbetar vi med personer som har olika kompetenser och erfarenheter. Uppdragen kan vara kortare och längre, allt från 4 månader till 24 månader långa, och kan vara på del- och/eller heltid.

Som interimskonsult via ShareNode hjälper du kunden genom att lösa en vakans, att fylla ett glapp mellan två anställningar och genom att erbjuda tillfällig förstärkning.

Är du konsult hos ShareNode arbetar du som underkonsult med eget bolag eller som visstidsanställd hos oss. Vi har ett nära och tätt samarbete för att kunna utveckla och stötta våra kunder på bästa möjliga sätt. Du får möjlighet att arbeta med intressanta företag och utvecklande uppdrag.

Kommunicera om förväntad tillgänglighet

Var också tydlig med vilka förväntningar du och teamet har på varandra vad gäller tillgänglighet i respektive uppdrag. Detta är extra viktigt om ni inte har möjlighet att träffa varandra på kontoret varje dag. När förväntas man vara anträffbar, när är det okej att vara offline, vad är en rimlig svarstid på chatt, mejl, sms? Var tydlig med vad som gäller det så att ni slipper onödigt missförstånd och upplevd stress och press. Distansarbete ställer ännu högre krav på tydlig kommunikation.

Skapa teamkänsla och gemenskap

En av svårigheterna med distansarbete är att skapa gemenskap på arbetsplatsen, en teamkänsla. Situationen ställer nya krav på dig och i synnerhet om du har en chefsroll. För att skapa en bra gemenskap kan du som ledare vara proaktiv och boka virtuella möten, luncher och fikapauser med ditt team. Istället för den traditionella fredagsfikan med teamet så kan ni ha en digital fredagsfika.

Sätt gränser och följ upp

Vad är rimligt att hinna med under en arbetsvecka på detta uppdrag? Stäm av med uppdragsgivaren och planera dina veckor noggrant. Här måste du kanske sätta gränser för att inte överarbeta. Ofta är behovet stort hos kunden som tar in en interimskonsult, och det är lätt att bli smickrad över att du är behövd och efterlängtad.

För noggranna noteringar om vilka arbetsuppgifter du utför, både för din egen skull och för att kunna rapportera till uppdragsgivaren.

Gör ett bra avslut

Lika svårt att starta ett uppdrag kan det vara att avsluta ett uppdrag. Du kanske har jobbat en längre tid på företaget och känner dig som en del av inventarierna? Även här är noggrann planering nyckeln till ett bra avslut, både för dig som konsult och för kunden. Involvera den/de medarbetare som du överlämnar ditt arbete till i god tid. Planera överlämning av arbetsuppgifter och ansvarsområden till din eventuella efterträdare.

Hur man väljer att avsluta en anställning från arbetsgivarens sida präglar den uppfattning personen bär med sig. Med en avtackning tillsammans med kollegor ges möjlighet till summering för de som arbetar kvar så de kan blicka framåt. En arbetstagare som lämnar med en positiv bild kommer alltid att förbli en god ambassadör för arbetsgivaren vem vet vad som händer i framtiden, kanske kommer ni ses igen och arbeta tillsammans?

Registrera dig i vår konsultportal

Känner du dig nyfiken på att prova ett interimsuppdrag? Passa på genom att ladda upp ditt CV i vår konsultportal. På så vis kan du säkerställa att vi har aktuell information om dig och dina önskemål. Det är enkelt och går fort. Du kan själv därefter enkelt uppdatera din profil, både vad gäller erfarenheter, önskemål om uppdrag och tillgänglighet. På så vis snabbar vi upp processen att hitta rätt uppdrag för just dig. Som en del av vårt konsultnätverk får du även möjlighet att utbyta erfarenheter med andra konsulter och du får utskick med jämna mellanrum där vi delar med oss av kunskap och nyheter inom ekonomi, HR och lön.

Vad är nästa steg?

När du registrerat dig i vår konsultportal, blir du direkt sökbar för vårt team som tillsätter konsultuppdragen. Vi kommer så snart vi kan höra av oss till dig för en kort intervju för att gå igenom dina önskemål och framtidsplaner. Sedan håller vi kontakten löpande för att matcha ihop dig med ett lämpligt uppdrag!

Vi har uppdrag för dig som är konsult inom ekonomi, finans, HR eller lön – både chefer och specialister.
– läs mer om våra Konsulttjänster här >>
– läs mer våra Interimstjänster här >>

Ta gärna chansen och bli en ShareNodare!

sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn


Så givande, så glad att jag gick med i detta nätverk!

ShareNode har drivit professionella chefsnätverk i åtta år riktat till olika chefsgrupper inom ekonomi, lön och HR. I en alltmer snabbrörlig värld är behovet av att dela erfarenheter, hämta inspiration och kunskap från andra större än någonsin.

Sharing is Caring

På ShareNode tror vi starkt på värdet av att dela med sig av kunskap och lärdomar. Vi tror på det så starkt att Share är ett av våra värdeord. Våra professionella nätverk handlar mycket om att dela med sig av sina erfarenheter och lära av varandra. Vi vill uppmuntra till denna form av utveckling och lärande. Om du inte redan nu har befintliga nätverksform vill vi uppmuntra dig till att prova.

”Så givande, så glad att jag provade detta nätverk!”

Vi ställde tre frågor till tre deltagare i nuvarande lönechefsnätverk om vad de tycker om nätverkandet och vad det har gett dem i vardagen. Läs vad Ann-britt Carlsson ICA, Helena Bengtsdotter på NCC och Madeleine Nordström Serviceförvaltningen inom Stockholm stad värdesätter med att delta i nätverket.

Vad tycker du är mest värdefullt med ShareNodes nätverk och nätverksupplägg?

 • Jag har nu varit med ett år i ShareNodes lönenätverk och det mest värdefulla för mig hittills har varit dialogen och erfarenhetsutbytet mellan kollegor i nätverket. Vår dialog på nätverksträffarna men även den dialog och kommunikation som vi har mellan träffarna, den är otroligt värdefull och uppskattande (Ann-britt, ICA).
 • Det mest värdefulla är mötet och samtalen med andra lönechefer (Madeleine, Serviceförvaltningen)!
 • Mötet med andra som har samma roll, reflektera, dela erfarenheter och få inspel och tips.
 • För egen del fungerar nätverket som en hållplats för just reflektion, var är vi, var står andra, vad händer omkring oss.
 • Föreläsarna har också varit väldigt bra.
 • Att vi involverats i att sätta upp innehållet för kommande nätverkssäsong (Helene, NCC).

Har du haft någon konkret erfarenhet av det ni gått igenom under träffarna?

 • Absolut, många av de ämnen och områden som vi diskuterar och tar upp i nätverket har jag direkt kunnat ta tillbaka till min organisation för dialog vidare i min ledningsgrupp och med mina kollegor (Ann-britt, ICA).
 • Det finns alltid någonting att reflektera över efter träffarna och funderingar över om det är något för ens egen verksamhet att ta efter. (Madeleine, Serviceförvaltningen).
 • Fått med mig många bra konkreta tips, både i ledarskap och fen förändrade rollen för personer inom lön (Helene, NCC).

Vem skulle du rekommendera att anmäla sig till ShareNodes nätverk?

 • Om du som lönechef vill dela med dig av dina erfarenheter samt vara öppen för de tankar och inspel som du får i nätverket, så kommer det att ge dig mycket att vara med i nätverket (Ann-Britt, ICA).
 • Både juniora och seniora lönechefer, det är mixen som gör dynamiken i gruppen (Helene, NCC).

Vi vill rikta ett stort tack till Ann-britt Carlsson, ICA, Helene Bengtsdotter, NCC och Madeleine Nordström, Serviceförvaltningen Stockholm stad för att ni svarat på dessa frågor.

Vi ses till våren när nästa säsong för Lönechefer startar igång!

Läs mer:
Nätverk | ShareNode – professionella nätverk för ledare

sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn


ShareNode har fått utmärkelsen Gasell 2023!

För oss på ShareNode startade hösten lite extra glädjefyllt när vi blev tilldelade Gasell 2023. En utmärkelse vi alla är otroligt stolta över! Detta innebär att vi tillhör ett av de få snabbast växande företagen i Sverige som nått upp till de högt ställda kriterier som krävs för att bli ett Gasellföretag. Med Share, Dare och Care som våra ledord och fantastiska medarbetare har vi idag flera av Sveriges största och finaste företag på vår kundlista.

Den här utmärkelsen hade inte varit möjlig utan alla de fina och värdefulla samarbeten med både kollegor, kunder och konsulter som vi haft genom åren. Vi känner oss extra stolta och vill rikta ett stort tack till alla som trott på ShareNode och som vi samarbetat med på olika sätt genom åren 💚
Nu ser vi fram emot fortsatt tillväxt och utveckling!

Läs mer om Di Gasell>>

sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn

Vilka beteenden är mest framgångsrika för dig på arbetsplatsen?

Idag ställs det höga krav på att vi tar ett stort ansvar för vår egen professionella utveckling. Vi behöver snabbt kunna sätta oss in i nya kompetensområden, bidra till effektiva samarbeten i olika former och förstå oss på både kultur och strukturer på våra arbetsplatser. Det finns såklart en mängd förmågor och konkreta beteenden som vi har nytta av – men går det att säga vilka beteenden som är viktigast?

Eftersom vi är olika som personer med olika förutsättningar och verkar på olika arbetsplatser finns det såklart inget facit. När vi arbetar med medarbetarskap (Stefan Söderfjäll) trattar vi ofta ner det till tre framgångsrika beteenden. Pålitlighet, adaptivitet och proaktivitet. Om vi omsätter de här beteendena i vår vardag i relation till våra arbetsuppgifter, våra kollegor och till organisationen kommer vi sannolikt att prestera och utvecklas över förväntan. Men vad innebär det?

Att agera pålitligt är oftast en självklarhet när vi väljer att kliva in en anställning eller i ett uppdrag. Vi genomför våra arbetsuppgifter enligt ställda förväntningar, vi håller oss till överenskomna spelregler i gruppen och vi följer regler och policys i verksamheten.

Att agera adaptivt, att anpassa oss till förändrade omständigheter, har blivit ett måste på en arbetsmarknad som präglas av en allt högre förändringstakt och en ny typ av komplexitet. I praktiken innebär det att vi kontinuerligt uppdaterar vår kunskap, att vi avlastar och stöttar varandra vid behov och att vi respekterar strategiska beslut, även om vi inte håller med alla gånger.

Att agera proaktivt, att initiera och åstadkomma förändring har också blivit viktigare för att vara med och bidra till organisationens möjligheter att möta nya utmaningar. För många av oss är det också kopplat till en hög grad av motivation att få arbeta fram förslag på nya arbetsmetoder och att aktivt kompetensdela över avdelningsgränserna. Om vi lägger till att agera proaktivt i relation till våra kolleger kan det vara att själv efterfråga feedback i syfte att vässa våga förmågor och samtidigt bidra till goda relationer.

Hur ser det ut för dig? Vilka beteenden tycker du är viktigast för din egen utveckling och för att du ska kunna bidra till både prestation och ett gott samarbete? Ta dig tid att reflektera över hur din situation ser ut. Vilka av dessa beteenden använder du dig mest av? Varför? Är det något som du vill göra mer av? Finns det något som du vill att ni lyfter och pratar om i arbetsgruppen? Problemet brukar inte vara att fundera över frågorna utan att avsätta tid för att besvara dem i en redan fullspäckad kalender. Så utmaningen blir att lägga in en första reflektionspaus. Varför inte klockan 14.00 – 14.15 på måndag?

sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn

Boomerangande ShareNodare!

Vi är måna om att dela med oss av vår kunskap och uppmanar alla våra konsulter att göra detsamma. Eftersom vi är nyfikna på konsulternas syn på oss har vi ställt tre snabba frågor till Ulrika, som både är ute i uppdrag åt ShareNode, medverkar i våra nätverk samt varit beställande kund av ShareNodes tjänster. Hon kallar sig en ”Boomerangande ShareNodare”.

Vilken är din relation till ShareNode?
”Jag är nog den person som haft flest olika roller hos ShareNode. Idag är jag interim HR-manager via ShareNode samtidigt som jag är med och driver ShareNodes nätverk för Lönechefer och HR-operationschefer. Tidigare har jag varit anställd på både heltid och deltid. Jag var bland annat med i uppbyggnaden av rekryteringsverksamheten. Vi myntade begreppet boomerangande, just eftersom jag dras till gänget på ShareNode och gillar att komma tillbaka!”

Hur upplever du vårt samarbete och finns det något som du tycker utmärker oss gentemot andra i branschen?
”Själva flexibiliteten är ju ShareNodes signum, att hitta snabba lösningar som gynnar både mig som konsult och kunden. Det tycker jag är unikt, och det sticker ut. Många andra konsultföretag är inte lika flexibla och kan inte erbjuda olika typer av samarbeten. Här kan du vara anställd internt, anställd konsult, interim konsult med eget företag, underkonsult för enstaka utvecklingsinsatser med både kortare och längre uppdrag samt att du kan vara utbildnings- och workshopledare i ShareNode Academy om du besitter den kompetensen.”

Har du något tips att dela med dig av, till någon som står i startgroparna inför ett karriärbyte?
”Våga prova olika roller, speciellt om du är i början av din karriär eller om du känner att du kört fast i karriären. Vi människor skiljer oss ju åt, då vi har olika karriärstilar och passar bra för olika upplägg, anställningsformer och arbetsgivare. Vissa vill vara specialister, andra vill klättra i organisationen som ledare, några vill utvecklas i sidled och därigenom bygga vidare på sin kompetens, andra vill byta till något helt nytt. Arbetsmarknaden har verkligen utvecklats det senaste decenniet och blivit mer diversifierat och anpassat för att människor är olika samt har olika behov – våga använd det till din egen fördel!”

Vad är det bästa med interimsuppdrag?
”Det passar mig personligen att komma in i en verksamhet och lösa ett problem. Kunden har ett tydligt behov och mitt uppdrag blir att snabbt sätta mig in i det, hjälpa till och leverera. Just i mitt nuvarande uppdrag hos kund handlar det om att fylla en lucka under tiden ett nytt HR-system ska implementeras. Jag har alltid känt mig inkluderad i verksamheten, precis som de anställda, och jag känner mig som en i gänget. Eftersom jag kommer in i en ny verksamhet är det mycket nytt som ska in på kort tid, och även om det i början är mycket att sätta sig in i, så trivs jag med den typen av arbete där jag hela tiden utvecklas. Att vara interimskonsult passar mig på många sätt då det gör att jag i viss mån kan välja arbetsuppgifter, bransch och arbetstider. Det är verkligen något jag rekommenderar fler att prova!”

sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn

Nu lanserar vi ShareNode Academy

Första halvan av 2023 har varit en händelserik tid för ShareNode och vår VD, Anna Chibba förklarar varför vi nu gör denna satsning och lanserar ShareNode Academy.

Med en ständigt ökad förändringstakt är behovet av att dela erfarenheter och att hämta inspiration och kunskap från andra större än någonsin. Vi har sedan många år erbjudit nätverksformatet som är mycket uppskattat men vi ser en efterfrågan och vill nå ut till fler, både ledare och medarbetare. Därför skapar vi nu denna kunskapsarena för att erbjuda fler en bredare palett av teams- och individutveckling.

Berätta om hur du fick idén till att starta ShareNode Academy?

Idén har vuxit fram successivt. Sedan snart sju år tillbaka driver ShareNode nätverk för olika chefsgrupper. Det gör att vi träffar många ledare regelbundet och under senare år fångat upp ett ökat behov att diskutera ledarrollen, medarbetar – och teamutveckling. Hos många av våra kunder är ständiga förändringar det nya normala. Detta i kombination med ett nytt hybridarbetssätt ställer nya och förändrade krav på både ledarskap och medarbetarskap. Behovet av att reflektera över det egna ledarskapet och hur man tillsammans skapar ett bra team har ökat. Nätverken är en bra arena för att diskutera dessa utmaningar och ge varandra tips och stöd, Men ibland krävs något mer för att få till en förändring. Det kan behövas en utomstående som både inspirerar, påminner och utmanar ledningsgruppen eller teamet i dessa frågor. Ibland krävs mer ihållande insatser för att verkligen få till en förändring i beteende. Vi har startat ShareNode Academy för att stötta våra kunder med just detta. Vi ser att vi med våra kompetenser kan tillföra ett värde och möjliggöra en förändring.

Nu har denna nya tjänst precis lanserats. Hur ser du att ShareNode Academy kommer utvecklas på sikt?

Ja, vi har nu precis kommit igång och formulerat ett antal teman som vi ser är relevanta för våra kunder. Eftersom vi noterat att efterfrågan är stor inom detta område valde vi att starta i liten skala och kommer utveckla innehållet successivt. Jag ser att vi kommer utöka utbudet både inom inspirationsföreläsningar, utbildningar och workshops. Hur vi utökar beror både på vad våra kunder efterfrågar men även vad vi själva bedömer kan vara värdeskapande teman. Vi omvärldsbevakar kontinuerligt och fångar upp det som kan vara relevant för våra målgrupper. Vem kunde ana att ChatGPT skulle bli en så stor snackis för ett år sedan?

sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn