Interimskonsult – lika svårt att starta som att sluta?

Vi är måna om att dela med oss av vår kompetens och uppmanar alla våra konsulter att göra detsamma. Eftersom vi löpande stöttar och jobbar nära våra konsulter under hela uppdragsperioden har vi här samlat några goda råd till dig som är nyfiken på vad interimsrollen innebär både när du startar och när du slutar.

Att tillsätta en interimskonsult behöver ofta gå så fort som möjligt och för oss är det viktigt att processen är kvalitetssäkrad ur både kund- och kandidatperspektiv. På så vis når vi en säker matchning och spar tid för alla. Allt vi gör är med stort engagemang, professionalism och med integritet. Så vad är viktigt att tänka på i allt från start till slut?

Planera en tydlig introduktion

Även för en erfaren konsult kan det vara en utmaning att starta ett nytt interimsuppdrag. Hur gör du för att snabbt lära känna företaget, ditt team och bygga relationer med viktiga nyckelpersoner? För att skapa förutsättningar för att lyckas i uppdraget, ställ krav så att förväntningarna blir tydliga. Är det att skapa stabilitet och säkra leveranser eller är det att driva förändring? Hjälp kunden att sätta rimliga och realistiska förväntningar på vad som ska uppnås givet förutsättningarna. Är förväntningarna tydliga under uppdragstiden så blir det såklart lättare att vägleda teamet ifall du har en chefsroll. Det du själv kan göra är att boka in möte med uppdragsgivaren för att i detalj gå igenom behovet. Fokus är ofta på det som är viktigast här och nu.

Vi ser alltid till att du får en tydlig uppdragsbeskrivning inför starten, och håller löpande kontakt under hela uppdraget.

Vilka uppdrag kan du som Interim ha?

Vårt primära fokus är uppdrag inom ekonomi/inköp/HR och Lön. I alla våra projekt samarbetar vi med personer som har olika kompetenser och erfarenheter. Uppdragen kan vara kortare och längre, allt från 4 månader till 24 månader långa, och kan vara på del- och/eller heltid.

Som interimskonsult via ShareNode hjälper du kunden genom att lösa en vakans, att fylla ett glapp mellan två anställningar och genom att erbjuda tillfällig förstärkning.

Är du konsult hos ShareNode arbetar du som underkonsult med eget bolag eller som visstidsanställd hos oss. Vi har ett nära och tätt samarbete för att kunna utveckla och stötta våra kunder på bästa möjliga sätt. Du får möjlighet att arbeta med intressanta företag och utvecklande uppdrag.

Kommunicera om förväntad tillgänglighet

Var också tydlig med vilka förväntningar du och teamet har på varandra vad gäller tillgänglighet i respektive uppdrag. Detta är extra viktigt om ni inte har möjlighet att träffa varandra på kontoret varje dag. När förväntas man vara anträffbar, när är det okej att vara offline, vad är en rimlig svarstid på chatt, mejl, sms? Var tydlig med vad som gäller det så att ni slipper onödigt missförstånd och upplevd stress och press. Distansarbete ställer ännu högre krav på tydlig kommunikation.

Skapa teamkänsla och gemenskap

En av svårigheterna med distansarbete är att skapa gemenskap på arbetsplatsen, en teamkänsla. Situationen ställer nya krav på dig och i synnerhet om du har en chefsroll. För att skapa en bra gemenskap kan du som ledare vara proaktiv och boka virtuella möten, luncher och fikapauser med ditt team. Istället för den traditionella fredagsfikan med teamet så kan ni ha en digital fredagsfika.

Sätt gränser och följ upp

Vad är rimligt att hinna med under en arbetsvecka på detta uppdrag? Stäm av med uppdragsgivaren och planera dina veckor noggrant. Här måste du kanske sätta gränser för att inte överarbeta. Ofta är behovet stort hos kunden som tar in en interimskonsult, och det är lätt att bli smickrad över att du är behövd och efterlängtad.

För noggranna noteringar om vilka arbetsuppgifter du utför, både för din egen skull och för att kunna rapportera till uppdragsgivaren.

Gör ett bra avslut

Lika svårt att starta ett uppdrag kan det vara att avsluta ett uppdrag. Du kanske har jobbat en längre tid på företaget och känner dig som en del av inventarierna? Även här är noggrann planering nyckeln till ett bra avslut, både för dig som konsult och för kunden. Involvera den/de medarbetare som du överlämnar ditt arbete till i god tid. Planera överlämning av arbetsuppgifter och ansvarsområden till din eventuella efterträdare.

Hur man väljer att avsluta en anställning från arbetsgivarens sida präglar den uppfattning personen bär med sig. Med en avtackning tillsammans med kollegor ges möjlighet till summering för de som arbetar kvar så de kan blicka framåt. En arbetstagare som lämnar med en positiv bild kommer alltid att förbli en god ambassadör för arbetsgivaren vem vet vad som händer i framtiden, kanske kommer ni ses igen och arbeta tillsammans?

Registrera dig i vår konsultportal

Känner du dig nyfiken på att prova ett interimsuppdrag? Passa på genom att ladda upp ditt CV i vår konsultportal. På så vis kan du säkerställa att vi har aktuell information om dig och dina önskemål. Det är enkelt och går fort. Du kan själv därefter enkelt uppdatera din profil, både vad gäller erfarenheter, önskemål om uppdrag och tillgänglighet. På så vis snabbar vi upp processen att hitta rätt uppdrag för just dig. Som en del av vårt konsultnätverk får du även möjlighet att utbyta erfarenheter med andra konsulter och du får utskick med jämna mellanrum där vi delar med oss av kunskap och nyheter inom ekonomi, HR och lön.

Vad är nästa steg?

När du registrerat dig i vår konsultportal, blir du direkt sökbar för vårt team som tillsätter konsultuppdragen. Vi kommer så snart vi kan höra av oss till dig för en kort intervju för att gå igenom dina önskemål och framtidsplaner. Sedan håller vi kontakten löpande för att matcha ihop dig med ett lämpligt uppdrag!

Vi har uppdrag för dig som är konsult inom ekonomi, finans, HR eller lön – både chefer och specialister.
– läs mer om våra Konsulttjänster här >>
– läs mer våra Interimstjänster här >>

Ta gärna chansen och bli en ShareNodare!

sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn


Så givande, så glad att jag gick med i detta nätverk!

ShareNode har drivit professionella chefsnätverk i åtta år riktat till olika chefsgrupper inom ekonomi, lön och HR. I en alltmer snabbrörlig värld är behovet av att dela erfarenheter, hämta inspiration och kunskap från andra större än någonsin.

Sharing is Caring

På ShareNode tror vi starkt på värdet av att dela med sig av kunskap och lärdomar. Vi tror på det så starkt att Share är ett av våra värdeord. Våra professionella nätverk handlar mycket om att dela med sig av sina erfarenheter och lära av varandra. Vi vill uppmuntra till denna form av utveckling och lärande. Om du inte redan nu har befintliga nätverksform vill vi uppmuntra dig till att prova.

”Så givande, så glad att jag provade detta nätverk!”

Vi ställde tre frågor till tre deltagare i nuvarande lönechefsnätverk om vad de tycker om nätverkandet och vad det har gett dem i vardagen. Läs vad Ann-britt Carlsson ICA, Helena Bengtsdotter på NCC och Madeleine Nordström Serviceförvaltningen inom Stockholm stad värdesätter med att delta i nätverket.

Vad tycker du är mest värdefullt med ShareNodes nätverk och nätverksupplägg?

 • Jag har nu varit med ett år i ShareNodes lönenätverk och det mest värdefulla för mig hittills har varit dialogen och erfarenhetsutbytet mellan kollegor i nätverket. Vår dialog på nätverksträffarna men även den dialog och kommunikation som vi har mellan träffarna, den är otroligt värdefull och uppskattande (Ann-britt, ICA).
 • Det mest värdefulla är mötet och samtalen med andra lönechefer (Madeleine, Serviceförvaltningen)!
 • Mötet med andra som har samma roll, reflektera, dela erfarenheter och få inspel och tips.
 • För egen del fungerar nätverket som en hållplats för just reflektion, var är vi, var står andra, vad händer omkring oss.
 • Föreläsarna har också varit väldigt bra.
 • Att vi involverats i att sätta upp innehållet för kommande nätverkssäsong (Helene, NCC).

Har du haft någon konkret erfarenhet av det ni gått igenom under träffarna?

 • Absolut, många av de ämnen och områden som vi diskuterar och tar upp i nätverket har jag direkt kunnat ta tillbaka till min organisation för dialog vidare i min ledningsgrupp och med mina kollegor (Ann-britt, ICA).
 • Det finns alltid någonting att reflektera över efter träffarna och funderingar över om det är något för ens egen verksamhet att ta efter. (Madeleine, Serviceförvaltningen).
 • Fått med mig många bra konkreta tips, både i ledarskap och fen förändrade rollen för personer inom lön (Helene, NCC).

Vem skulle du rekommendera att anmäla sig till ShareNodes nätverk?

 • Om du som lönechef vill dela med dig av dina erfarenheter samt vara öppen för de tankar och inspel som du får i nätverket, så kommer det att ge dig mycket att vara med i nätverket (Ann-Britt, ICA).
 • Både juniora och seniora lönechefer, det är mixen som gör dynamiken i gruppen (Helene, NCC).

Vi vill rikta ett stort tack till Ann-britt Carlsson, ICA, Helene Bengtsdotter, NCC och Madeleine Nordström, Serviceförvaltningen Stockholm stad för att ni svarat på dessa frågor.

Vi ses till våren när nästa säsong för Lönechefer startar igång!

Läs mer:
Nätverk | ShareNode – professionella nätverk för ledare

sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn


Nu lanserar vi ShareNode Academy

Första halvan av 2023 har varit en händelserik tid för ShareNode och vår VD, Anna Chibba förklarar varför vi nu gör denna satsning och lanserar ShareNode Academy.

Med en ständigt ökad förändringstakt är behovet av att dela erfarenheter och att hämta inspiration och kunskap från andra större än någonsin. Vi har sedan många år erbjudit nätverksformatet som är mycket uppskattat men vi ser en efterfrågan och vill nå ut till fler, både ledare och medarbetare. Därför skapar vi nu denna kunskapsarena för att erbjuda fler en bredare palett av teams- och individutveckling.

Berätta om hur du fick idén till att starta ShareNode Academy?

Idén har vuxit fram successivt. Sedan snart sju år tillbaka driver ShareNode nätverk för olika chefsgrupper. Det gör att vi träffar många ledare regelbundet och under senare år fångat upp ett ökat behov att diskutera ledarrollen, medarbetar – och teamutveckling. Hos många av våra kunder är ständiga förändringar det nya normala. Detta i kombination med ett nytt hybridarbetssätt ställer nya och förändrade krav på både ledarskap och medarbetarskap. Behovet av att reflektera över det egna ledarskapet och hur man tillsammans skapar ett bra team har ökat. Nätverken är en bra arena för att diskutera dessa utmaningar och ge varandra tips och stöd, Men ibland krävs något mer för att få till en förändring. Det kan behövas en utomstående som både inspirerar, påminner och utmanar ledningsgruppen eller teamet i dessa frågor. Ibland krävs mer ihållande insatser för att verkligen få till en förändring i beteende. Vi har startat ShareNode Academy för att stötta våra kunder med just detta. Vi ser att vi med våra kompetenser kan tillföra ett värde och möjliggöra en förändring.

Nu har denna nya tjänst precis lanserats. Hur ser du att ShareNode Academy kommer utvecklas på sikt?

Ja, vi har nu precis kommit igång och formulerat ett antal teman som vi ser är relevanta för våra kunder. Eftersom vi noterat att efterfrågan är stor inom detta område valde vi att starta i liten skala och kommer utveckla innehållet successivt. Jag ser att vi kommer utöka utbudet både inom inspirationsföreläsningar, utbildningar och workshops. Hur vi utökar beror både på vad våra kunder efterfrågar men även vad vi själva bedömer kan vara värdeskapande teman. Vi omvärldsbevakar kontinuerligt och fångar upp det som kan vara relevant för våra målgrupper. Vem kunde ana att ChatGPT skulle bli en så stor snackis för ett år sedan?

sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn

Bli en del av vårt konsultnätverk

Vilka är vi? 

ShareNode är ett modernt konsultföretag med fokus på affärsstödsfunktioner främst inom ekonomi, HR och lön. Vi har ett unikt tjänsteerbjudande som omfattar professionella chefsnätverk, konsulttjänster, interim och rekrytering. Vi vill se välmående företag där människor, teknik och förändring går hand i hand och vi finns till för att underlätta för företag och dess medarbetare i vardagen och hjälpa dem in i framtiden. 

Vi gör allt med stort engagemang, professionalism och med integritet. Vi brinner för att se våra kunder, konsulter och kandidater lyckas! Vårt sätt att arbeta tillsammans och med våra kunder, kandidater, konsulter och kollegor grundar sig på våra kärnvärden, Share – Dare – Care. För oss är det självklart att stötta och hjälpa varandra till framgång. Vi vågar sticka ut hakan och utmana varandra för att uppnå framtidssäkrade lösningar i en ständigt föränderlig värld. Vi strävar tillsammans med våra kunder att uppnå framgång och goda resultat och samtidigt skapa välmående organisationer. 

Vad erbjuder vi dig? 

Vi på ShareNode vill vara en samarbetspartner där du som konsult får det lilla extra. Vi vill samarbeta med dig som delar våra värderingar och som tror på långsiktigt samarbete. Är du konsult hos ShareNode arbetar du som underkonsult med eget bolag eller som visstidsanställd hos oss. Vi har ett nära och tätt samarbete för att kunna utveckla och stötta våra kunder på bästa möjliga sätt. Du får möjlighet att arbeta med intressanta företag och utvecklande uppdrag. 

Beroende på din erfarenhet och dina mål så erbjuds du möjligheten att ta en interimsroll eller en roll i ett verksamhetsutvecklingsprojekt.  

Vad är skillnaden mellan interims- och konsulttjänster?

Vi stöttar våra kunder med både interimstillsättningar och med verksamhetsutveckling. I alla våra projekt samarbetar vi med underkonsulter med olika kompetenser och erfarenheter.   Som interimskonsult via ShareNode hjälper du kunden genom att lösa en vakans, att fylla ett glapp mellan två anställningar och genom att erbjuda tillfällig förstärkning. Som verksamhetskonsult via ShareNode hjälper du kunden i projektform. Projekten drivs i både mindre och större omfattning t.ex. genom att utveckla kundens stödfunktion, optimering av arbetssätt, genomföring processkartläggningar eller implementering av nytt ERP- eller HR system.  

Registrera dig i vår nya konsultportal

Genom att ladda upp ditt CV kan du säkerställa att vi har aktuell information om dig och dina önskemål. Det är enkelt och går fort. Du kan själv därefter enkelt uppdatera din profil, både vad gäller erfarenheter, önskemål om uppdrag och tillgänglighet. På så vis snabbar vi upp processen att hitta rätt uppdrag för just dig.  Som en del av vårt konsultnätverk får du även möjlighet att utbyta erfarenheter med andra konsulter och du får utskick med jämna mellanrum där vi delar med oss av kunskap och nyheter inom ekonomi, HR och lön.   

Vad är nästa steg?

När du registrerat dig i vår konsultportal, blir du direkt sökbar för vårt team som tillsätter konsultuppdragen. Vi kommer så snart vi kan höra av oss till dig för en kort intervju för att gå igenom dina önskemål och framtidsplaner. Sedan håller vi kontakten löpande för att matcha ihop dig med ett lämpligt uppdrag! 

Vi har uppdrag för dig som är konsult inom ekonomi, finans, HR eller lön – både chefer och specialister.   

– läs mer om våra Konsulttjänster här >>

– läs mer våra Interimstjänster här >>

Ta gärna chansen och bli en ShareNodare! 

Registrera ditt CV hos oss
sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn


I huvudet på en rekryterare

Det finns lika många tips och idéer kring hur den perfekta ansökningshandlingen ska se ut som det finns rekryterare i världen! Det finns inget facit på hur ett CV ska se ut, hur långt ett personligt brev ska vara eller om du ska ha med ditt foto eller inte. Detta försvårar både kandidatens och rekryterarens arbete. För dig som kandidat är det svårt att veta hur mycket information som ska tas med. För rekryteraren blir själva urvalet bland intressanta kandidater svårt ifall du har ett otydligt CV.   

En rekryterare vill snabbt kunna förstå vem du är,  vad du har för kompetens och vilken typ av tjänst eller uppdrag du passar för.

För att hjälpa dig och öka dina möjligheter till att matchas till rätt uppdrag delar vi här med oss av våra bästa tips.  

1) Skapa ett tydligt CV, eller profil på LinkedIn med följande innehåll: 

 • Kontaktuppgifter – namn, telefonnummer, mailadress.  
 • Profil – Inled med en sammanfattande beskrivning av din arbetslivserfarenhet på två till tre meningar.  
 • Foto – Använd ett porträttfoto. Med ett foto hjälper du rekryteraren att hålla isär dig från andra sökanden. 
 • Arbetslivserfarenhet – skriv i kronologisk ordning, dvs. den senaste erfarenheten överst. 
 • Konsultuppdrag – Specificera vilka uppdrag du har haft. Information gällande bransch, storlek på bolaget och längden på uppdraget är viktig information. 
 • Utbildningar – Kurser och utbildningar anger du i kronologisk ordning. 
 • Språk – Vilken nivå ligger dina språkkunskaper på? 
 • IT-system – Vilka program eller appar har du arbetat i? Lägg till information om du varit Superuser i något system, varit delaktig eller ansvarig för implementation av nytt system och liknande. 

2) Ta hjälp! 
Be gärna någon läsa igenom ditt CV och återkoppla vad dom summerat av din CV/presentation, stämmer den bild de fångat upp? Ta gärna tips men i slutändan så är det viktigt att det känns som ”du” och överensstämmer med hur du vill marknadsföra dig själv. Avsluta med att göra en stavningskontroll.  

3) Övriga tips:
Se även till att du är både sök- och nåbar via LinkedIn då många rekryterare använder sig av denna plattform för att hitta lämpliga kandidater, lägg in dina kontaktuppgifter även där. Tänk utifrån och in, dvs vilka kompetenser/sökord använder rekryterare för att hitta kandidater med min profil, finns dessa sökord med i min presentation? 

Framgångsfaktorn är att ha ett CV som är överskådligt, lättläst och tydligt!

sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn

Att vara konsult via ShareNode

Vi är måna om att dela med oss av vår kompetens och uppmanar alla våra konsulter att göra detsamma. Eftersom vi är nyfikna på konsulternas syn på oss har vi ställt tre snabba frågor till Åsa och Christina som båda har varit ute i uppdrag åt ShareNode hos olika kunder.  

Åsa Ek är en erfaren interimskonsult med gedigen erfarenhet från finans- och redovisningsområdet genom olika ledarroller.

Vad är din relation till ShareNode och vilka interimsuppdrag har du utfört som konsult hos oss?
”Jag har arbetat i många år som konsult via mitt eget bolag och haft några uppdrag via ShareNode. Jag tar normalt chefsuppdrag inom främst ekonomi eller som projektledare för transformation. I mitt nuvarande uppdrag, på ett marknadsledande bolag inom revision/rådgivning, är jag kontrakterad via ShareNode som Chef för deras Shared Service Center.  Det är ett överbryggningsuppdrag mellan deras tidigare chef och den planerade nyrekryteringen, det är ett utmanande uppdrag i en komplex organisation och ett SSC som även om det verkat några år ändå har väldigt låg mognadsgrad.
Utöver mitt nuvarande uppdrag har jag haft andra uppdrag via ShareNode i chefspositioner inom SSC.”

Hur upplever du vårt samarbete och finns det något som du tycker utmärker oss gentemot andra i branschen?
”Samarbetet med ShareNode är alltid gott och har fungerat utmärkt på alla uppdragen.
Vad som utmärker ShareNode jämfört med andra i branschen är främst deras stora kunskaper inom SSC och även inom annan transformation, som är områden där jag har mina specialistkunskaper. ShareNode stora förståelse för SSC och transformation gör det enkelt att bolla idéer och tankar.”

Har du något tips att dela med dig av, till någon som står i startgroparna inför sitt första interimsuppdrag?
”Svårt att ge tips till någon i dessa oroliga tider, men jag har varit egen konsult i över 10 år och aldrig ångrat mig. Som konsult får du vara med om många situationer som både breddar ditt yrkeskunnande men också varje dag utmanar dig att växa som person.

Önskar alla stort lycka till som vill starta!”

Christina Hjort är en senior konsult med gedigen erfarenhet från ekonomiområdet i roller som senior redovisningsekonom, bolagsansvarig och teamledare. Rollerna har inneburit både operativt arbete, utvecklings- samt ledaransvar.

Vad är din relation till ShareNode och vilka interimsuppdrag har du utfört som konsult hos oss?
”Mina uppdrag via ShareNode har varit som Senior Redovisningsekonom på Permobil och nu på Academedia.”

Hur upplever du vårt samarbete och finns det något som du tycker utmärker oss gentemot andra i branschen?
”Samarbetet med ShareNode har fungerat väl både vid tillsättning och löpande under uppdraget.
En stor fördel har varit att ShareNode haft ett mångårigt samarbete med både dessa kunder, kunskap om kunderna och deras verksamhet, deras utmaningar och behov. Detta tror jag väsentligt ökar chansen att både kund och konsult blir nöjda med samarbetet. Ett plus är också att tidsredovisningen är mycket smidig och inga problem kring fakturering och betalning. Det finns stor kompetens kring ekonomirollen hos ShareNode.”

Har du något tips att dela med dig av, till någon som står i startgroparna inför sitt första interimsuppdrag?
”Det är viktigt att det finns en tydlig kravspecifikation / arbetsbeskrivning och förväntansbild kring uppdraget. Har företaget någon övergripande introduktionsplan, överlämning/ orientering om program, filer, mappar, system, arbetssätt eller arbetsinstruktioner? Någon form av mentorskap för att snabbt kunna sätta sig in i arbetet? Kommer behörigheter gällande samtliga system att vara på plats när uppdraget börjar?
Det är bra med transparens mot kund och uppdragsgivare (ShareNode) om uppdragets omfattning, uppgifter och tid så att man kan diskutera fram hur man ska fortsätta samarbetet. Om det inte tydligt framgår vilket arbete man utför, kan det vara bra att löpande göra en liten loggbok över det arbete man utför, dagligen eller veckovis om det skulle uppstå diskussioner.”

sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn


"Utvecklande, intressant och givande!"

"Utvecklande, intressant och givande!"

Så sammanfattar Jessica Johansson, teamchef Lön på Axfood, sin medverkan i vårt nätverk för just lönechefer. Vi tog en pratstund med Jessica inför sista träffen, här kan du ta del av hennes upplevelse.

Hej Jessica Johanson, Teamchef Lön på Axfood och deltagare i vårt nätverk för Lönechefer. Hur kom du i kontakt med ShareNode och nätverken?

Jessica Johansson, Teamchef Lön på Axfood .

– Min chef visade och tyckte att jag skulle gå med i ert nätverk. Hon själv är med i annat nätverk men hade hört om ShareNode och trodde det skulle passa.

Har du tidigare erfarenhet från att delta i nätverk?

– Nej, det här var en helt ny positiv erfarenhet för mig.

Berätta om detta nätverk, vad har det gjort för dig?

– Det har betytt mycket, särskilt detta speciella år med digitalisering som påverkat oss mycket nu och kommer påverka framöver. Föreläsningarna har varit väldigt bra med intressanta ämnen där jag har uppskattat att vi har haft olika fokusområden vid varje tillfälle. Det har gett möjlighet till både fördjupning i området och variation mellan träffarna.

– Även om vi geografiskt befinner oss på olika platser och ställs inför olika utmaningar i våra roller så har gruppen haft en bra nivå som känts skräddarsydd för oss med samma utmaningar att hantera. Alla i gruppen har varit otroligt duktiga och kompetenta och generösa med att utbyta erfarenheter i gruppen. På Linkedin har vi en privat grupp där vi mellan träffarna kan ta upp frågor och utmaningar som rör bara oss, därigenom får nätverken en förlängd funktion in i min vardag. Det hade jag inte tillgång till innan. Med tre ord skulle jag säga: utvecklande, intressant och givande.

Skulle du rekommendera nätverk hos ShareNode till någon och vem?

– Absolut, till flera. Eftersom gruppen har känts skräddarsydd så passar nätverken flera grupper. Det är en stor fördel för mig som deltagare, att det passar mig och inte är för långt ifrån min vardag och verksamhet.

Finns det något särskilt du vill kommentera för årets nätverk, när ni enbart har träffats en gång live därefter digitalt?

– Det har fungerat jättebra att vara digitalt även om jag gillar att träffas live. Genom att vi har haft olika grupper för diskussioner och samtal har vi känts nära och fått träffa alla. Jag kommer att vara med nästa och då hoppas jag såklart på att få träffas lite live.

Tack Jessica för din generösa feedback. Med detta i ryggen sträcker vi på oss lite extra idag och känner stolthet. Vi ses till våren när nästa nätverksgrupp för Lönechefer startar igång.

sharenode

Är du nyfiken på våra nätverk? Här kan du läsa mer om våra Nätverk>> Eller kontakta med oss så berättar vi gärna mer.


Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn


Vi fyller fem år!

Vi fyller fem år!

Det vill vi givetvis uppmärksamma. Vad har hänt under dessa år och hur ser historien ut? Vi pratar med ShareNodes grundare och vd Anna Chibba.

Hej Anna, vd och grundare av ShareNode, det har nu gått fem år sedan starten av företaget, berätta, hur startade du?  

– Med fem år i backspegeln är det så mycket som har hänt och som jag är stolt över med ShareNode. Det startade som en idé som jag fick när jag själv var affärsstödchef för en gemensam ekonomifunktion. Uppdraget innebar att etablera ett nordiskt SSC med nytt systemstöd, gemensamma processer och gränssnitt. Jag hade behov av kompetensförstärkning och stöd av både verksamhetskonsulter och interimstjänster. Jag insåg att trots att det fanns många bolag på marknaden så saknades förståelsen ibland för hur kundens vardag ser ut och vad kunden egentligen behöver. Det var få leverantörer som hade ”inifrån” perspektivet, som själva hade varit i situationen.

Med den insikten kändes det naturligt att starta ett nischat konsultbolag, som förstår kundens sits, det vill säga har ett inifrån perspektiv. Det blev starten för ShareNode och vårt namnval speglar att vi är en nod för kunskapsdelning, stöd och hjälp för organisationer inom vår nisch. Med åren har vi vuxit och breddat våra erbjudanden inom interim, rekrytering, verksamhetskonsulter och nätverk inom ekonomi, lön och HR.

Hur ser du på affärstödsfunktionernas utveckling på sikt? 

– Jag tror det kommer hända mycket inom detta område, både som en följd av ökad automatisering och digitalisering men också drivet från verksamheten och medarbetarnas krav, behov och förväntningar.

Automatisering och digitaliseringen kommer successivt leda till att våra arbetssätt förändras och vi behöver tänka om, kring vilka kompetenser vi behöver och hur vi organiserar oss. Verksamheten och medarbetarna kommer att kräva ett mer framåtriktat stöd från affärsstödsfunktioner och samtidigt ska vara lätt att få rätt stöd från sitt affärsstöd i rätt tid. Kravet på service kommer att öka.

Jag kan förundras över att bolagen inte har kommit längre med utvecklingen av sina affärsstödsfunktioner. Framöver kommer det att förväntas en större grad av interaktion och samverkan mellan funktionerna för att kunna leverera det stöd verksamheten behöver och efterfrågar. Man måste vara mer i synk och mindre silo. Här är ett område som jag tycker är spännande i kombination med automation och AI såklart som det talas allt mer om nu.

När du lyfter blicken och ser framåt i 5 år, var är ni då?  

– Fem år är en lång tid, vem hade för ett år sedan kunnat förutse det som skett? Jag tror på värdet att ha en målbild om vad man vill uppnå, och reflektera över varför man finns som bolag. Men jag tror också att man ständigt behöver kalibrera sig mot samtiden och vara lyhörd.

Vi kommer absolut att ha kvar vår nisch affärsstödsfunktioner och jag tror det kommer ske ganska stora förändringar inom dessa funktioner. Kortfattat, många kommer att behöva stöd och hjälp för att få effektiva organisationer när de anammat nya digitala arbetssätt. Där ser jag att vi kan fortsatt vara en viktig samarbetspartner både som en leverantör av konsult-, interims- och rekryteringstjänster men även som en nod för kunskapsspridning och – delning igenom våra nätverk.

Slutligen, hur firar ni detta?  

– Med en härlig fest såklart – 5 års jubileumsfest! Men, det får bli efter sommaren eller till hösten, för vi vill träffas på riktigt. Vi längtar efter att få ses och fira tillsammans med både kunder, konsulter och kollegor som har varit med och bidragit till vår utveckling genom åren. Jag känner en stolthet, glädje och tacksamhet för vad vi har åstadkommit tillsammans hittills och vill gärna dela den känslan med flera.

Tack Anna!

sharenode

Är du nyfiken på våra tjänster inom interim och rekrytering? Här kan du läsa mer om Rekrytering och Interim Eller kontakta med oss så berättar vi gärna mer.


Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn


Håller du din digitala form

Håller du din digitala form?

Ett år har passerat med hemarbete för många av oss. Men vad har vi lärt oss? Tillhör du skaran som blivit lite lata och “glömmer” att slå på videon vid möten för att du inte riktigt hann fixa dig? Eller sitter du uppkopplad på möten men gör annat och hoppas att ingen ska fråga dig något? Vi ser tyvärr trenden lite varstans att många har släppt den digitala formen och blivit lite avslappnade i arbetsammanhang. Det finns mycket som visar på att det smittar av sig på din arbetsinsats, du blir inte ditt professionella jag i samma utsträckning med pyjamasen på.

För att hantera vårt nya arbetsliv med en större dos digitala möten behöver vi sätta struktur och regler, helt enkelt göra det lätt att göra rätt för alla. Vi listar några förslag på regler att utgå ifrån när ni formar er digitala arbetskultur.

 1. Kameran på! Utgå från det. Vissa möten som är walk-and-talk möten kan med fördel vara utan kamera, men i övrigt så är det få möten som i verkliga livet skulle fungera med en papperspåse på huvudet.
 2. Ljud av! Lika viktigt som med kameran är det med ljudet. Att på håll höra någons headset skrapa mot kavajen stör mer än det tillför.
 3. Fokusmöten och sociala möten. När vi tappar de spontana sociala mötena tappar vi mycket av det kollegiala. Ta tillbaka de sociala mötena där ni kan vara mer avspända och prata mer fritt. Men var tydlig med vilka möten som är vad.
 4. Gemensam information lätt och enkelt. Har ni ett intranät. Använd det, se till att det är där ni hämtar och delar företagsövergripande information. Gör även här klart för alla vad som finns vart. Att en medarbetare svarar, jag visste inte vart det fanns innebär hemläxa för bägge. Tydlig var information finns och tydligt att det finns ett eget ansvar att ta till sig information.
 5. Ta tillbaka fikarummet och lunchrummet. Boka in digitala luncher och fikaraster så upprätthåller ni det nog så viktiga mellansnacket. Många viktiga ärenden avhandlas i pauserna som vi inte vill gå miste om. Men även här behövs tydlighet, vilka ska vara med och får alla vara med? Är det gemensam lunch eller öppet hus?
 6. Varva samtal och möten. Måste alla möten verkligen vara just möten, vilka punkter hade du avhandlat i korridoren med kollegan? Glöm inte bort de traditionella samtalen. Växla lite mellan vanligt samtal och digitala möten.  

Slutligen handlar det om både medarbetarskap och ledarskap. Det är upp till bägge att måna om arbetsmiljön. Vill du träffa dina kollegor oftare? Vänta inte in att din chef ska sätta upp ett möte, ta initiativet själv och bjud in. Eller varför inte en walk-and-talk? Du som ledare hejar givetvis på detta engagemang som bidrar till ett bättre team.

 

Hur gör ni er digitala onboarding? Vi har tidigare skrivit ner våra tips, läs gärna om den viktiga onboardingen här>> 

sharenode

Är du nyfiken på våra tjänster inom interim och rekrytering? Här kan du läsa mer om Rekrytering och Interim Eller kontakta med oss så berättar vi gärna mer.


Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn


Hur används automation i Sveriges organisationer?

Under hösten 2020 genomförde vi på ShareNode en undersökning bland svenska organisationer för att ta reda på hur användandet av RPA utvecklats och ser ut. Vi ville undersöka och skapa en bild av den svenska RPA marknaden och skapa ett underlag till benchmark för privata och offentliga organisation.

Ingeborg Brenton som driver ShareNodes nätverk för RPA och automatisering var involverande i framtagandet av undersökningen. I samband med vårt webinarium i mars tog vi tillfället att ställa några frågor till henne om svaren från enkäten.

Hej, vad säger du om det resultat vi fick från enkäten? Var det väntat?

– I stora delar överensstämmer det med vad vi förväntade oss men det fanns också delar som förvånade oss lite. Att flertalet som startat sitt arbete med RPA gjort det under perioden 2017–2019 var väntat. Att så pass många inte fått fart på sitt arbete är förvånande. Trots att majoriteten varit igång under 2–3 år så anger över 60% att de har 15 eller färre processer eller arbetsmoment automatiserade. Resultatet visar helt enkelt att det kan vara en utmaning att få fart på automatiseringsarbetet.

Vad från enkätsvaren vill du särskilt lyfta fram?

– Jag vill lyfta fram två saker, en positiv och en mer bekymmersam. Att endast fyra av tio har tydliga mål för sitt arbete är bekymmersamt. Utan mål saknas riktning för arbetet vilket riskerar att man blir stillastående istället för att gå framåt. Onödigt många kommer inte vidare med sitt arbete vilket jag tycker är tråkigt. Det positiva är att flertalet av deltagarna i undersökningen angav att de kommer öka sin investering i automation och att 4 av 5 anser att arbetet med RPA har en positiv påverkan på både kvaliteten, effektiviteten och sist men inte minst för medarbetarna.

På webinariet som genomfördes i samband med att resultatet presenterades, så pratade ni en del om viktiga faktorer för att lyckas. Du som har lång erfarenhet av processutveckling och förändringsprojekt som RPA, var det något nytt?

– Inte direkt något nytt men det som framkom är en bekräftelse på vad som är viktigt. Att ha ett syfte och mål med arbetet, att ledningen står bakom och bidrar genom att tillföra resurser, att skapa utrymme för att lära och pröva men att förstås också ha god kunskap om de processer och arbetsmoment som man vill automatisera.

Vilket generellt råd skulle du vilja ge till dem som inte kommer vidare med sitt RPA initiativ?

– Ta hjälp. Dra lärdom av andras erfarenheter i ert fortsatta arbete. Följ upp arbetet och titta på de områden som är kritiska för att lyckas. Bygg kompetens, ha tålamod och var uthållig, det är ett lärande.

Bygg kompetens, betyder det att företagen behöver byta ut sin personal innan de kan börja sitt automatiseringsarbete?

– Nej, inte alls men befintlig kompetens behöver kompletteras. De som arbetat länge har värdefull kunskap om processerna vilket är mycket viktigt i arbetet. Därutöver behöver företagen ta in hjälp för att få in rätt kompetens i automatiseringsprojektet. En del personal kan komma att behöva rekryteras internt eller externt, kanske en interimslösning för att få fokus och snabbare resultat. Så en kombination av kompetens behövs, befintlig, konsultstöd och ny kompetens.

Tack Ingeborg, vad händer härnäst?

– I det stora hela så kommer automatisering med RPA och andra verktyg att fortsätta. Det är ett område som engagerar och de som ännu inte är igång kommer att vara det inom de närmaste åren. Det finns och tillkommer allt fler verktyg för att möjliggöra automatisering. Det är och ska fortsatt bli spännande att följa.

– För egen del så planerar jag att starta ytterligare en nätverksgrupp inom automatisering som vi kommer kalla IA, Intelligent Automation. En grupp för dem som kommit lite längre och som har eller planerar komma arbeta med fler verktyg för automation, som till exempel OCR, NLP och chatbotar. Gruppen för de som är på gång eller nyss kommit igång med RPA kommer såklart fortsatt finnas kvar.

Vill ni komma i kontakt med Ingeborg för att ta del av rapporten? Vill ni diskutera ert automatiseringsarbete, behöver ni konsultstöd eller inspiration för att komma vidare? Hör av er till Ingeborg på ingeborg.brenton@sharenode.se eller 0708–205085.

sharenode

Är du nyfiken på våra nätverk och kanske intresserade av att delta? Anmäl ert intresse här >> 

Är du nyfiken på våra tjänster inom interim och rekrytering? Här kan du läsa mer om Rekrytering och Interim Eller kontakta med oss så berättar vi gärna mer.


Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn